Het supplement bij de fantasie

 

 

 

 

 

DE K VAN SKYLLA - door honderd holen zingend

 

Het boek is een supplement bij de fantasie De K van Skylla. Het bestaat uit vier delen - Skylla, Cuma, Sibylla en Besluit - en bevat gegevens voor een opvoeringsgerichte uitwerking van de resultaten die de platonische fantasie als leesopera in artistiek en intellectueel opzicht heeft opgeleverd.

Deel 1 (Skylla) bevat allereerst een hoofdstuk met een inventarisatie van de belangrijkste motieven van de leesopera, vragen die daarbij naar boven zijn gekomen en hoe antwoorden daarop  tot een narratief van de fantasie als ’opera’ hebben geleid dat als opstap naar een libretto gebruikt kan worden. Na dit hoofdstuk, met de tussentitel Script, volgen de hoofdstukken Scenerie en Enscenering, die als aanloop naar een enscenering als, laten we zeggen, grand opéra zijn bedoeld van wat in het eerste hoofdstuk behandeld is en in boekdeel 3 Ipsa canas - zing zelf.

Het tweede deel (Cuma) begint met een beschrijving van de grot of wel spelonk van de Sibille van Cuma. Deze grot - antrum in het Latijn, antro in het Italiaans en tevens de locatie van een centraal thema in het verhaal en de fabel van De K van Skylla - heeft model gestaan voor de indeling van de leesopera in een voor- en naspel en drie aktes met elk drie taferelen. Ook staat de grot model voor de opbouw van twee spin-offs van de web- en leesopera. Om te beginnen voor In Antro, een aan De K van Skylla ontleende videoliederencyclus in de vorm van een ruimtelijke (video)installatie.

Het derde deel (Sibylla) bevat tegen de achtergrond van de grot van de Sibille een aanzet voor de uitwerking van bepaalde sibillijnse aspecten van de web/leesopera als een kleinschalige opera- of muziektheater-productie, hetzij in de vorm van een eenakter/kameropera of als een theatrale video-installatie.

Het vierde deel (Besluit) is, wat de tussentitel al zegt, vooral een afrondend hoofdstuk over wat besproken is. Maar ook - en waarover het laatste woord ook nu nog niet gesproken is - als aanduiding van wat nog besproken dient te worden. De valse en ware droom van de esthetische werkelijkheid als parallelle wereldorde, bijvoorbeeld.

Tenslotte is er een Appendix die naast een verantwoording en noten, nog nadere informatie bevat met onder meer het verhaal van de fantasie De K van Skylla als leesopera.

Het boek (328 pagina's en rijk geïllustreerd) is in maart 2021 in eigen beheer in eerste instantie voor studiedoeleinden maar ook als belangrijke aanvulling op de leesopera De K van Skylla verschenen via het zelfpublicatieplatform Brave New Books van Singeluitgeverijen te Amsterdam en - tegen kostprijs - alleen bij de auteur (ndk) zelf te bestellen.

(ndk, januari,maart 2021)

 

 

Voor contactgegevens van de auteur: > klik hier voor de contactpagina van deze website.

 

> terug naar Facts