> over registraties

> over configuraties

> over remixen

> over documentatie

> over remakes

> over doorwerking

 

< appendix 2 menu

< Terra Morale addenda, to transfer or to transform

 TO TRANSFER OR TO TRANSFORM

 

Thema-avond Nederlands Instituut voor Mediakunst, 18 december 2007

Kunstenaars onderzoeken en spelen met veranderende verschijningsvormen. Vooral mediakunstenaars hebben in hun dagelijkse kunstenaarspraktijk te maken met de veranderende techniek. Het Nederlands Instituut van Mediakunt werd bij diverse projecten dan ook herhaaldelijk geconfronteerd met verschillende versies, remakes, reconstructies en emulaties van hun werk.
Dit heeft ertoe geleid dat Gaby Wijers, hoofd afdeling Collectie en Conservering van het Nederlands Instituut voor Mediakunst het initiatief heeft genomen om dit thema verder te onderzoeken en te bespreken. Niet zozeer door specifieke case studies uit te voeren, maar door op thema-avonden onder de titel to transfer or to transform in gesprek te gaan met mediakunstenaars die hun werk (naast video-installaties, ook net art en expanded cinema) opnieuw hebben uitgevoerd. Invalshoek daarbij was de toekomstige presentatie en conservering van het werk: kunsthistorisch en materiaaltechnisch gezien, met nadruk op de variaties in bestaande versies.
De eerste bijeenkomst - met Fransje Jepkes, Bill Spinhoven en mij - vond plaats op 18 december 2007. In deze eerste editie lag de nadruk op installaties.                              

Variaties in verschijningsvorm van mijn video-installaties          
Omdat ik, afhankelijk van de presentatiemogelijkheden, verschillende presentatievormen voor mijn installaties gebruik, was mij gevraagd om iets over de variaties in verschijningsvorm van mijn videowerk te vertellen.
Ik heb toen onder de noemers registraties en remixen een paar onderdelen van de Terra Morale documentatie-dvd besproken en laten zien, en vier daarmee verwante thema’s onder de noemers configuraties, remakes, documentatie en doorwerking.

 

NIMK, 2007,To Transfer or to Transform #1, ingeleid door Gaby Wijers

 

> naar website NIMk en de betreffende archief-pagina

> Natuur, mythe en moraliteit  -  > To transfer or to transform