> meer over Faro Anteo

< terug naar hoofdmenu

< terug naar menu overige projecten

 

afb. twee schematekeningen Faro Anteo
boven: statisch, met acht videoprojectoren
onder: roterend (samen met andere werken)

 

 

 FARO ANTEO

 

Faro Anteo is de titel van een videoproject voor een zog. videovuurtoren. De installatie komt uit een immateriële toren met vier ronddraaiende projectoren te bestaan en een statische projector die van boven, tussen de ronddraaiende projectoren, naar beneden is gericht. De schacht van de toren wordt gevormd door de verticale lichtzuil van de projectie van boven naar beneden. De vier horizontale projecties vormen al draaiende het vuurtorenlicht en het nachtelijk panorama waar de vier lichtbundels overheen schijnen.

De eerste aanzetten voor dit werk zijn al in 1992 gedaan, onder meer als onderdeel van een plan voor een gezamenlijke opstelling van mijn videowerken. In 1992/93 heb ik, door een werkbeurs van het Fonds van Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst daartoe in staat gesteld, dit plan verder uit kunnen werken.
Er ligt dus een uitgewerkt plan ter uitvoering klaar, bestaande uit schema's, stramienen, opnamedraai­boek, spotlisten, de verdeling in beeldcatego­rieën voor de verschillende beeldlagen, het montagedraai­boek en de montagelijs­ten. Het secundair beeldmateriaal, dat wil zeggen beelden die door het hoofdbeeld heen worden gemonteerd, is verzameld, gespot en geselecteerd. Het panoramabeeld zelf moet nog opgenomen worden.

Dat het werk nog steeds niet is gerealiseerd, heeft te maken met de hoge productiekosten van de installatie. De vervaardiging van de roterende constructie voor het vijfvoudige videobeeld van de videovuurtoren, die door twee verschillende constructieontwerpers berekend is, zal buitengewoon kostbaar zijn. Dit geldt, vanwege de benodigde vertonings­apparatuur, ook voor de presentatiekosten. Het leek mij daarom beter om eerst een gelegenheid van enig gewicht voor het exposeren van dit werk proberen te vinden (musea, permanente of semi-permanente opstelling e.d.) en pas in tweede instantie te proberen de uitvoering van de hardware van dit project gefinancierd te krijgen.

In 1996 ben ik met de leiding van het Bonnefanten Museum te Maas­tricht in gesprek geraakt over een mogelijke tentoonstel­ling van mijn videower­ken. Daarbij heb ik ook het plan voor Faro Anteo voor in de octogonale koepelzaal van dit museum ingebracht. In de vervolggesprekken is mij gevraagd te onderzoeken of dit werk ook in de ruimte op de derde verdieping rond de binnentoren opgesteld zou kunnen worden. Dit onderzoek heeft zijn weerslag gehad in een zog. statische variant: een ogenschijnlijk rondraaiend projectiebeeld met acht vaste projectoren.

Nu, zoveel jaren verder, kan de vraag worden gesteld of het ooit nog tot een uitvoering zal komen. Dat neem niet weg dat, omdat zowel materieel als immaterieel veel in dit project is geïnvesteerd, ik de materiële neerslag daarvan - schetsen, berekeningen, voorstellen, uitwerkingen, animaties brochures enz. - als een virtueel project tot mijn videowerk reken.

 

---
Brochures:
* INSTALLATIE FARO ANTEO / aantekeningen voor een werkplan (okt/dec 1992)
* FARO ANTEO / schema's, stramienen en montagelijsten (1992/93)
* FARO ANTEO / plan (versie oktober 1996, bijgewerkt juni 1997)

 

 

> Bulicame   > Palinuro   > Miseno   > Palinuro en Miseno   > Vulcano Eolico
> Het Lied van Hylas   > Nox Umida   > Malebolge   > Lezingen van het  Blauwe Uur
> Terra Morale   > De K van Skylla   > Oude Oceaan
> Niet Langer van Land   > overige projecten

> vervolg Faro Anteo - > Dis Malebolge

< terug naar hoofdmenu