afb: Het Lied van Hylas - videostillsHET LIED VAN HYLAS

 

Het Lied van Hylas, gemaakt in opdracht van de Stichting Amsterdams Fonds voor de Kunst, Werkgroep Kleinschalige Opdrachten, is van oorsprong een zgn. kunstenaarspagina, bestemd voor een door de Stichting Kunstkanaal op te richten televisiekrant. Het werk is gebaseerd op de video-installatie Palinuro uit 1989 en het (nog) niet uitgevoerde project rond de videovuurtoren Faro Anteo uit 1993/95.

Ik heb de opdracht tot het maken van een kIeinschalige videoproductie aangegrepen om een werk van enige jaren daarvoor en een werk dat nog niet was voltooid met elkaar te confronteren. Palinuro was destijds analoog op U-matic gemaakt, voor Faro Anteo zou mogelijk gebruik gemaakt gaan worden van digitale animatietechnieken. Het Lied van Hylas is ontstaan vanuit het idee van de centrale positie van Faro Anteo ten opzichte van de andere video-installaties, wanneer dat werk in een tentoonstelling samen met Palinuro en andere installaties zou worden opgesteld. Het werk moet gedacht worden op de as van de videovuurtoren die in het centrum staat en de middelste monitor van Palinuro, die net als de andere installaties buiten de panoramische projectiecirkel van de videovuurtoren zou komen te staan.

De duur van het werk, 4 min 45 sec op basis van een 15:19 basisstramien, is precies even lang als het Chanson d'Hylas uit de opera Les Troyens van Hector Berlioz in de uitvoering van C.Davis. Dit lied uit het begin van de vijfde akte heb ik eerder voor Palinuro gebruikt om met alternerende coupletten het begin, de overgang van het eerste naar het tweede deel en het einde van het werk te accentueren.

Het werk is in 1996 op de televisie (Kunstkanaal) uitgezonden. Het werken met video-animatie als onderdeel van de beeldopbouw was een experiment.
Omdat de beeldende kwaliteit van het resultaat van de digitale animatietechnieken - en dat lag niet aan de animator - mij uiteindelijk om principiële redenen tegenviel, heb ik bij Faro Anteo en bij latere werken geen gebruik meer van video-animatie willen maken.

(ndk 1995/2009)

 

---

computeranimatie Shaun O’Neil, digitale beeldbewerking Ivo van Stiphout, geluid Rob Glotzbach, muziek Hector Berlioz, geluidsmixage Studio Barradeel, Amsterdam, postproductie MonteVideo/TimeBasedArts, Amsterdam; 5’43” (inl.credits)

 

> Bulicame   > Palinuro   > Miseno   > Palinuro en Miseno   > Vulcano Eolico
* Het Lied van Hylas   > Nox Umida   > Malebolge   > Lezingen van het  Blauwe Uur
> Terra Morale   > De K van Skylla   > Oude Oceaan
> Niet Langer van Land   > overige projecten