Uitnodiging voor de tentoonstelling 'De Poort, de
Dwaas, de Tak en de Lethe' uit 2019 als kijkopera.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET IN ARCADIA - video- en mediawerken vanaf 2018/19

 

 

DE POORT, DE DWAAS, DE TAK, EN DE LETHE - een kijkopera

Na de voltooiing van Niet langer van Land in 2011 heb ik tot 2018/19 geen videowerken gemaakt en met grote onderbrekingen, vanwege omstandigheden die er verder niet toe doen, alleen gewerkt aan mijn operafantasie De K van Skylla, die ik onder de noemer webopera in 2009 was begonnen.

Tot aan 2015 was dat de webversie die online ontwikkeld is. Van 2015 tot 2017 aan de omzetting ervan als een leesopera in boekvorm.

Vanaf februari 2018 werk ik sub rosa aan verschillende opvoeringsgerichte spin-offs van De K van Skylla (dat meer de allure van een grand opera heeft) met onder meer de elfdelige video-installatie In Antro (een video-opera) en de fantasie Et in Arcadia - Elyssa's gloed, een sequel van het De K van Skylla project als een eenakter muziektheaterstuk met vier taferelen en een voor- en na-spel en drie tussenspelen.

In 2019 heb ik mijn solotentoonstelling De Tak, de Dwaas, de Poort en de Lethe bij Galerie D.J. de Boer in Amsterdam aangegrepen om het project De K van Skylla en het uit te brengen boek daarvan onder de aandacht te brengen. Onder de noemer 'een kijkopera' heb ik toen in dat kader twee video-installaties met nieuw videowerk rond thema's uit het project De K van Skylla gemaakt. Een video-sculptuur, getiteld De Dwaas en de Lethe, en een videokabinet met de titel Loca nocte tacentia - oord van nachtelijk zwijgen.

Deze tentoonstelling bevatte tevens een drietal vitrines over het De K van Skylla project, en een storyboard-in-progress van de video-installatie In Antro. Ook hingen er - voor het 'grotere' verband - een aantal schilderijen, tekeningen, etsen en fotosequenties van vroegere datum.

De 'arcadische' achtergedachte van de tentoonstelling is toen in de laatste alinea van de synopsis van de tentoonstelling als volgt samengevat:

'En zo volgen we al zoekend dromend en al dromend zoekend het nauwelijks begaanbare pad door het verdorde woud en het overwoekerde pad langs het stroompje van de Lethe. Maar hooggestemde dwaas, hooghartige provocateur of zelfingenomen deserteur: besef dat ook in Arcadië de adder van vermetele zelfverheffing schuilt, die niet onbestraft zal blijven.'

> klik hier voor de synopsis van de tentoonstelling

 

 

DE DWAAS EN DE LETHE (2019)
Video-installatie en video-sculptuur, 29 min.
Drie videoschermen en twee aardenwerken objecten.
Op de wand v.l.n.r. In Voragine, Et in Arcadia, In Unda.
Larnax
en tritonschelp, aardewerk en touw.

> meer over dit werk (in bewerking)

 

 

LOCA NOCTE TACENTIA - een videokabinet (2019)
Drie videoschermen op sokkels, een videoscherm op de wand.
Op de sokkels v.l.n.r. Miseno (32min), In Litore (29min), Palinuro (32min).
Op de wand: De Vaandels van de Hellekoning (29min).
(Miseno en Palinuro in de remix-configuratieversie in zwart wit.)

> meer over dit werk (in bewerking)

 

 

RESUMÉ NIEUW VIDEOWERK 2018/19, tevens onderdeel van bovengenoemde tentoonstelling en installaties.

IN UNDA, 2018/19 (spin-off van Palinuro, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
IN LITORE, 2018/19 (spin-off van Oude Oceaan)
IN VORAGINE, 2019 (spin-off van Nachtrivier, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
ET IN ARCADIA, 2019 (spin-off van Een reis naar Cythera en Waar Honderd Ogen Gluren)
DE VAANDELS VAN DE HELLEKONING, 2019 (spin-off van Dis Malebolge).

 

 

*

 

 

DE K VAN SKYLLA - een leesopera (2015/19)

Vitrines met typoscripten en dummies van het werk.

> terug - > home