De Dwaas en de Lethe, videosculptuur (2019)

 

De K van Sylla, typoscripten, drie vitrines en dummies (2015/19)

 

Loca Nocte Tacentia, een videokabinet, 2019

 

ET IN ARCADIA - video- en mediawerken vanaf 2019

 

 

 

INLEIDING

 

Na 2011 heb ik met grote onderbrekingen vanwege omstandigheden die er verder niet toe doen, alleen aan het project De K van Skylla gewerkt. Tot aan 2015 aan de webversie van het project als een werk dat on-line ontwikkeld werd (de 'webopera') en van 2015 tot 2017 aan de webversie in boekvorm (de 'leesopera'). Vanaf februari 2018 werk ik sub rosa aan een opvoeringsgerichte versie van De K van Skylla en openlijk, als onderdeel van de on-line webopera-versie, aan de 11-delige video-installatie In Antro (de 'video-opera').

De solotentoonstelling De Tak, de Dwaas, de Poort en de Lethe in 2019 bij Galerie D.J. de Boer in Amsterdam heb ik aangegrepen om het project De K van Skylla en het uit te brengen boek ervan onder de aandacht te brengen. Ik heb toen twee video-installaties gemaakt met nieuw videowerk rond thema's uit dat project. Een video-sculptuur, getiteld De Dwaas en de Lethe, en een videokabinet met de titel Loca nocte tacentia - oord van nachtelijk zwijgen.

Naast deze twee video-installaties bevatte de tentoonstelling een drietal vitrines over het project en een storyboard-in-progress van de video-installatie In Antro. Ook hingen er - voor het 'grotere' verband - een aantal schilderijen, tekeningen, etsen en fotosequenties van vroegere datum .

 

> klik hier voor de synopsis van de tentoonstelling

 

 

DE DWAAS EN DE LETHE

bovenste afbeelding

Video-installatie en video-sculptuur (2019).
Drie videoschermen en twee aardenwerken objecten.
O
p de wand v.l.n.r. In Voragine, Et in Arcadia, In Unda (alle 29 min).
Larnax en tritonschelp, aardewerk en touw.

> meer over De Dwaas en de Lethe

 

 

(afbeelding in het midden: de vitrines over het project De K van Skylla)

 

 

LOCA NOCTE TACENTIA - een videokabinet

onderste afbeelding

Drie videoschermen op sokkels, een videoscherm op de wand.
Op de sokkels v.l.n.r. Miseno (32min), In Litore (29min), Palinuro (32min).
Op de wand: De Vaandels van de Hellekoning (29min).
(Miseno en Palinuro in de remix-configuratieversie in zwart wit.)

> meer over Loca Nocte Tacentia

 

 

 

RESUMÉ NIEUW VIDEOWERK 2018/19

IN UNDA, 2018/19 (spin-off van Palinuro, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
IN LITORE, 2018/19 (spin-off van Oude Oceaan)
IN VORAGINE, 2019 (spin-off van Nachtrivier, ook onderdeel van De Dwaas en de Lethe)
ET IN ARCADIA, 2019 (spin-off van Een reis naar Cythera en Waar Honderd Ogen Gluren)
DE VAANDELS VAN DE HELLEKONING, 2019 (spin-off van Dis Malebolge)

 

> home - > De Dwaas en de Lethe - > Loca Nocte Tacentia